Tasa-arvokeskusteluun mukaan kaikki sukupuolet

Hyvinvointia tarkastellaan usein sukupuolen näkökulmasta. Voidaan kysyä onko se tarpeellista? Toisaalta erityiskysymyksiä sukupuoleen liittyen on ja niitä on hyvä huomioida. Miehet painottuvat merkittävästi psyykkiset ja sosiaaliset ongelmat kuten päihdeongelmat, rikollisuus, väkivalta ja koulupudokkuus. Tasa-arvokeskusteluun on otettava myös miesten tasa-arvo.

Päihdeasiakkaita ei ole varaa jättää hoitamatta

Alkoholi ja huumet, kuten myös muut riippuvuudet tuottavat mittavia haittoja työelämässä ja perheissä, unohtamatta itse riippuvuuden kanssa elävää yksilöä. Hoitamattomana päihdeongelma aiheuttaa suuret suorat ja epäsuorat kustannukset sotepalveluissamme. Suomessa päihdehuollon erityispalveluita on systemaattisesti alasajettu vuodesta 2008 alkaen säästösyistä. Säästöjen seuraamukset näkyvät nyt.

Kulttuuri on aliarvostettu aluepolitiikan keino

Taiteella ja kulttuurilla on laajoja hyvinvointiin, terveyteen, sosiaaliseen pääomaan, elinympäristöön, koettuun elämänlaatuun ja mieleen liittyviä hyviä vaikutuksia. Taiteen ja kulttuurin vaikutuksia pohdittaessa pitää muistaa taloudelliset vaikutukset. Me vihreät haluamme torjua leikkaukset valtion kulttuuribudjettiin ja olemme esittäneet kulttuurin rahoituksen kasvattamista pysyvästi yli prosenttiin valtion budjetista.

Perustulo mahdollistaisi monelle työn ja helpottaisi osatyökykyisten asemaa

Työmarkkinoille pitäisi luoda enemmän joustoa siten, että osatyökykyisenkin kannattaa ottaa työ vastaan. Tekemällä työn vastaanottamisesta motivoivaa ja yksilön tilannetta helpottavaa, saadaan sekä yksilön, että yhteiskunnan kannalta taloudellisesti enemmän aikaan. Samalla vaikutetaan yleiseen asenteeseen osatyökykyisiä kohtaan.

Perustulo on yksi käytännön ratkaisu tähän. Samalla ratkaistaisiin ainakin osa epätyypillisiin työsuhteisiin liittyvistä pulmista.

Suomalainen päihdepolitiikka kaipaa tietopohjaista remonttia

Suomen karmeat luvut erityisesti nuorten huumekuolleisuudessa ovat nostaneet päihdepolitiikan jälleen keskusteluun. Keskustelu on edelleen hyvin jakavaa.

Huumepolitiikkaa kaivataan uudistuksia. Ehdotelma on, että Suomessa luovutaan huumeiden käytön rangaistavuudesta. Siirretään painopiste rangaistavuudesta hoitoon. Lisätään ja laajennetaan hoitoa samalla kun rangaistavuudesta luovutaan.