Joukossamme on monta osatyökykyistä ja työkyvyttömäksi todettua, joille perustulo voisi olla mahdollisuus palata työhön. Suurin este on byrokratia ja asenne. Työkyvyttömyyden syynä on usein joukko kasautuneita, pitkäaikaisia ja huonosti hoidettuja sairauksia. Yksi yleisempiä syitä työkyvyttömyydelle ovat mielenterveyden ja jaksamisen haasteet. Työkyvyttöminä on myös niitä, jotka on todettu työkyvyttömiksi nuorella iällä. Kyse on sairauksista, joita ei tuolloin kyetty hoitamaan siten, että toimintakyvyn olisi oletettu palautuvan. Monia vaikeitakin sairauksia voidaan hoitaa nykyään paljon paremmin.  Jopa aikaisemmin kuolemaan johtavia sairauksia hoidetaan nykyään niin tehokkaasti, että niitä sairastavat voivat elää lähes normaalia elämää. Osa heistäkin voisi palata takaisin työelämään, jos siitä ei olisi tehty niin vaikeaa.

Meillä on olemassa malleja, joissa työkyvyttömyyseläkkeen voi panna lepäämään, ottaa vastaan työtä ja palata takaisin työkyvyttömyyseläkkeelle, jos ei kykenekään työssä jatkamaan. Tämä on kuitenkin monimutkainen, byrokraattinen ja voimia vievä prosessi.

Yleistä ajattelutapaa pitäisi muuttaa siten, että kerran työkyvytön ei ole sitä koko loppuikänsä. Työ on iso osa merkityksellistä elämää ja siksi pitäisi hyödyntää jokaisen potentiaalinen työpanos. Työ on myös mielenterveyden hoitoa. Meillä tukityöllistetään paljon sellaisia ihmisiä, joiden olisi vaikea muuten saada tai löytää työtä. Samaan aikaan meillä joudutaan työkyvyttömyyseläkkeelle nuorempana, kuin koskaan ennen. Ja erityisesti mielenterveyssyistä. Työkyvyttömäksi todettu on henkinen leima, joka vaikuttaa henkilön minäkuvaan.

Työmarkkinoille pitäisi luoda enemmän joustoa siten, että osatyökykyisenkin kannattaa ottaa työ vastaan. Tekemällä työn vastaanottamisesta motivoivaa ja yksilön tilannetta helpottavaa, saadaan sekä yksilön, että yhteiskunnan kannalta taloudellisesti enemmän aikaan. Samalla vaikutetaan yleiseen asenteeseen osatyökykyisiä kohtaan.

Perustulo on yksi käytännön ratkaisu tähän. Samalla ratkaistaisiin ainakin osa epätyypillisiin työsuhteisiin liittyvistä pulmista. Epätyypilliset työsuhteet eivät ole marginaalinen ilmiö, vaan 35 % kaikista työsuhteista on epätyypillisiä. Perustulolla mataloitetaan oman yritystoiminnan aloittamisen kynnystä. Järjestelmä helpottaisi myös pienyrittäjien työvoiman saantia.

Monelle osatyökykyiselle tai kokonaankin työkyvyttömäksi todetulle suurin pelko on taloudellinen selviäminen. Kaikkien tulisi voida ottaa halutessaan vastaan työtä, vaikka väliaikaistakin, ilman pelkoa joutumisesta tyhjän päälle. Siihenkin perustulo vastaisi parhaiten.

Työurat ovat muuttuneet. Harva tekee uraansa yhdellä työnantajalla. Työn merkitys elämän kokonaisuudessa on myös muuttunut. Meidän pitäisi luoda malli, jossa työaikaa voi halutessaan vähentää tai lisätä joustavasti oman elämäntilanteen mukaan.

Kari Tuhkanen Hailuoto, kunnanvaltuutettu (vihr)

Aki Heiskanen Hailuoto, kansanedustajaehdokas (vihr)